Hodeluskampanje 1. og 2. september

Folkehelseinstituttet har en nasjonal kampanje mot hodelus nå i uke 35. Hodelus er et tilbakevendende problem i skoler og barnehager og dersom alle sjekker og behandler seg for hodelus på samme tidspunkt, vil det redusere tallet på hodelus over tid.

Vi oppfordrer alle dere foreldre til å foreta lusesjekken helgen 1. og 2. september.

Mvh Personalet