MILJØFYRTÅRN

Gunnersbråtan barnehage har blitt sertifisert som Miljøfyrtårns barnehage.

Vi har det siste året jobbet aktivt med å tilfredsstille kravene til å kunne bli en Miljøfyrtårns barnehage. Fredag 23.august overrakte ordføreren oss beviset på at vi er Miljøfyrtårn.

Omtale på Lier kommune sin hjemmeside