Torsdager er turdag

Vinterens turdager brukes til aking og skigåing