Karneval

Årets tema for karnevalet var: VANN

Barn og voksne laget enkle kostymer og kledde seg ut som noe som hadde med vann å gjøre. En avdeling var Ender, en annen var Makrell og den siste avdelingen var Vann. 

Avdelingene underholdt for hverandre med sanger om tema vann.