Friluftsliv

Glede, mestring og forståelse.....

Vi vil at barn og voksne skal bli glad i å ferdes ute i naturen.

Vi vil at alle skal føle mestring i å ferdes ute i ulendt terreng.

Vi vil at alle skal like å gå på turer og oppleve gleden ved å innta måltider ute i naturen.

Vi vil bidra til å gi barna kunnskap om naturvern og gi barna gode holdninger til å ivareta miljøet.

Vi vil at barna skal få kunnskap om planter, dyr og insekter og vise respekt for livet i naturen