Årets tema: friluftsliv

Glede, mestring og forståelse.....

Naturen er en viktig arena for barns læring og utvikling. Barnehagen har nær beliggenhet til skog og mark. Avdelingene går på turer 1-3 ganger i uken, da bruker vi gaphuken vår samt nærområdet som har mulighet for å besøke dyr, utforske livet i skogen og ved bekken. Vi bruker også det flotte uteområdet barnehagen har til ulike friluftsaktiviteter. 

Vi tilbyr skiskole da barna er fire år, i regi av Den Norske Skiforening. I tillegg bruker vi mulighetene vi har i og ved barnehagen til å øve på ski, samt aking og skøyter. 

Vi ønsker å bevisstgjøre både voksne og barn på innholdet i temaene om bærekraftig utvikling. 

 

Vi ønsker: 

  • at barna skal bli glad i å ferdes ute i naturen.
  • at alle skal få erfaring med, og føle mestring og glede i ulendt terreng. 
  • å gi barna erfaringer med å spise ute i naturen. 
  • å bidra til å gi barna kunnskap om naturvern og gi barna gode holdninger til å ivareta miljøet
  • at barna skal få kunnskap om planter, dyr og innsekter og vise respekt for livet i naturen