Satsningsområdene

Friluftsliv, sosial kompetanse og hverdagsaktiviteter

FRILUFTSLIV

Naturen er en viktig arena for barns læring og utvikling.Barnehagen har nær beliggenhet til skog og mark. Avdelingene gjennomfører to turdager hver uke. Turgruppene går ukentlig til gapahuken vår i skogen, og andre steder i nærmiljøet. Vi bruker også det flotte uteområdet barnehagen har til ulike friluftsaktiviteter.

Vi oppmuntrer alle barn til å øve seg på ski vinterstidVi tilbyr skikurs det året barna fyller fire år, i regi av Den Norske Skiforening.

Vi ønsker å bevisstgjøre både voksne og barn på innholdet i temaene om bærekraftig utvikling.

Vi vektlegger at:

 • Barn utvikler positive holdninger til turer, friluftsliv og lek ute
 • Barn får kunnskap om natur, økologi og miljøvern
 • Barn skal lære å undre seg og samtale om å ta vare på naturen
 • Barn oppmuntres til kreativ lek gjennom bruk av naturmaterialer både ute og inne
 • Barn utvikler god kroppsbeherskelse når de ferdes ute i ulendt terreng
 • Barn får kunnskap om å ta vare på naturen og miljøvern

 

SOSIAL KOMPETANSE

Sosial kompetanse handler om å mestre samspill og lek og kunne omgås andre. Barns medvirkning handler om barns deltagelse i barnehagens innhold.

Vi vil at barn skal:

 • Utvikle et godt selvbilde
 • Utvikle seg sosialt, intellektuelt, språklig og følelsesmessig gjennom leken
 • Kunne ta hensyn, vise omsorg og utvikle empati
 • Delta aktivt i konfliktløsning og samarbeid
 • Oppleve anerkjennende relasjoner og vennskap

 

HVERDAGSAKTIVITETER

Hverdagsaktivitetene dekker alle daglige rutiner. Rutiner og forutsigbarhet skaper trygghet og er viktig for at læring skal finne sted.

Vi vektlegger at:

 • Barn skal lære seg å beherske høflige omgangsformer og mestre det å være en del av et fellesskap
 • Barn skal delta aktivt og øve på selvstendighet i alle hverdagsrutinene
 • Barn skal oppleve mestring og gleden av å lykkes
 • Barn oppmuntres til å se egne behov for renslighet og velvære