MILJØFYRTÅRN

Barnehagen er en miljøfyrtårnsbedrift og vi ble sertifisert i 2012. 

Dette innebærer at vi jobber systematisk med miljøtiltak i barnehagen. Vi leverer årlige rapporter og hvert 3.år blir vi resertifisert (2015).

I praksis er det å være en miljøfyrtårnsbedrift for oss:

* å sortere søppel for å få ned mengden restavfall. Dette er barna aktivt med på.

* å spare strøm, så av lys i rom vi ikke er i og holde varmen nede og heller ta på en ekstra genser.

* kaste minst mulig mat

* kjøpe økologiske produkter, når det er mulig

* bruke naturen og nærmiljøet

* gjennomføre samlinger med barna hvor miljø er i fokus

* ha samlinger med barna/kontinuerlig holdningsskapende arbeid når det gjelder miljø

Vi håper barna inspirerer dere foreldre til å fortsette miljøarbeidet hjemme.

Det er barna som skal arve jorda vår!