Administrasjon

Barnehagen er et andelslag organisert med et styre, et samarbeidsutvalg og en dugnadsgruppe.

Daglig leder:

Nina Cecilie Boman

Styret i andelslaget består av:

Rune Fortun (Styreleder), Ole Kristian Ekrem, Beate Snaunes Flem, Hege Amundsen, Øyvind Opstad Digranes

Samarbeidsutvalget:

Ansatt-representanter: Nazia Noureen, Lydia Bergflødt og Caroline Hyrum Brenna
Foreldre-representanter: Mads Frandsen, Tine Fritsø, Lars Wallumrød og Elisabeth Thorbjørnsen

Dugnadsgruppa:

Jørgen Rønningen, Bjørn-Arne Eriksen, Maren Enger, Tommy Alvestad, Siri Larson og Nina Cecilie Boman