Verdier

Våre verdier:

KVALITET

Her hos oss møter dere trygghet, omsorg og forutsigbarhet

Her hos oss møter dere høy voksentetthet på alle avdelinger

Her hos oss møter dere engasjerte og faglig kompetente voksne

 

INKLUDERING

Her hos oss møter dere fokus på mangfold

Her hos oss møter dere respekt

Her hos oss møter dere nulltoleranse for mobbing

 

HUMOR

Her hos oss møter dere lek og glede

Her hos oss møter dere sang og latter

Her hos oss møter dere rause og lekne voksne