Maurtua

BARNET PÅ MAURTUA—To og tre- åringen

Jeg er veldig aktiv fordi jeg trenger fysisk aktivitet, men jeg kan også bli trett og sliten. Derfor er det godt med en liten hvil/lur i løpet av dagen. De store muskelgruppene utvikler seg når jeg går, løper, hopper, klatrer, kaster ball osv. Jeg liker å gjøre ting selv, men kroppen min er kanskje ikke utviklet så mye som jeg skulle ønske, og jeg blir frustrert fordi jeg ikke får det til.

Etter hvert klarer jeg å sette ord på hva jeg føler, men før det bruker jeg stemmen for å vise det. Da trenger jeg voksne som er tett på, som veileder meg og gir meg rom til å takle frustrasjonen min. Jeg trenger klare og konsekvente regler. Forklar meg selv om jeg kanskje ikke forstår alt, og si hva konsekvensen blir om jeg ikke følger reglene. Jeg trenger trygge tydelige voksne som viser hva de forventer av meg, og som ser meg og hjelper meg å forstå.

Jeg begynner å få interesse for å leke med andre barn i kortere perioder, men liker også å leke for meg selv. Jeg liker å få andre til å le og være tøysete sammen med andre jeg er trygg på. Men ikke trå over grensene mine, for jeg kan bli redd om jeg blir usikker.

Jeg trenger rutiner, det gjør at jeg føler meg trygg. En hverdag som er forutsigbar gjør meg glad og fornøyd. Gi meg muligheter og opplevelser som gir meg erfaringer med hva jeg mestrer å gjøre selv.

Jeg liker å hjelpe til med å dekke bordet, rydde, vaske el. Vis at jeg kan bidra og er betydningsfull, det styrker selvfølelsen min som er viktig for at jeg videre skal være god mot meg selv og andre.