Opphold i barnehagen ved sykdom

Hovedregel for opphold i barnehagen: Barnet skal være friskt, dvs. allmenntilstanden så god at det kan være med på aktiviteter ute og inne uten spesielle hensyn eller omsorg. Dersom barnet ikke klarer å være med i gruppefellesskapet eller i lek må barnet holdes hjemme.

 

Sykdom

Generell retningslinje

FEBER

Tilbake i barnehagen etter 1 døgn feberfri og normalisert allmenntilstand

FORKJØLELSE

Barnet holdes hjemme ved kraftig hoste og rikelig med snørr, nedsatt allmenntilstand.

Ved hoste og snørr uten påvirkning av funksjonsnivå, kan barnet være i barnehagen. Personalet i barnehagen må ha rett til å vurdere funksjonsnivået og avgjøre om barnet kan være der (vurdering av utholdenhet, sutring/gråting, samspill med de andre barna).

HALSBETENNELSE/
STREPTOKOKKER

Med halsbetennelse der streptokokker er årsaken, skal barnet holdes hjemme 1 døgn etter at behandlingen er igangsatt.

ØYEKATARR

Ved lett øyekatarr kan barnet komme i barnehagen, behandles med skylling av rent vann. Barnet holdes hjemme med tydelig infisert øye, dvs. rødt, hovent, rikelig med gul-hvitt puss. Om det er mistanke om bakteriell smitte kontakt helsesøster/lege for dråpebehandling.

OPPKAST/DIARE

Barnet skal holdes hjemme i 48 timer etter at oppkast/diaré er slutt. Allmenntilstanden skal være tilbake til det normale.

UTSLETT MED/UTEN FEBER

Få konstatert muligheten for evt. en barnesykdom før barnet tas med til barnehagen.

HODELUS

Barnet kan komme i barnehagen dagen etter behandlingen er igangsatt, gi beskjed til barnehagen slik at vi kan informere anonymt og på den måten får stoppet videre smitte.

MARK- OG ORMESYKDOMMER

Barnet kan komme i barnehagen dagen etter behandlingen er igangsatt, gi beskjed til barnehagen slik at vi kan informere anonymt og på den måten få stoppet videre smitte.

Retningslinjene er fastsatt av Helseavdelingen i Lier kommune, og Folkehelseinstituttet.

 

Vi viser til ”Forskrifter til lov om barnehager m.v.” §23.1:

”Barnehagens styrer avgjør om et barn på grunn av sykdom midlertidig, inntil 1 uke, kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna”

 

Medisinering

Alle medisiner som barnet skal ta i barnehagen skal være skrevet ut til barnet, dette må fremkomme av emballasjen. Du/dere vil bli bedt om å fylle ut et medisineringsskjema, og om å gi aktuell opplæring til personalet som skal gi medisinen.