Administrasjon

Barnehagen er et andelslag organisert med et styre, et samarbeidsutvalg og en dugnadsgruppe.

Daglig leder:

Nina Cecilie Boman

Styret i andelslaget består av:

Rune Fortun (Styreleder), Hege Amundsen, Øyvind Opstad Digranes, Andreas Solli Kinserdal og Marit Hornstuen Bakkan

Samarbeidsutvalget:

Ansatt-representanter: Caroline Hyrum Brenna, Lydia Bergflødt, Nazia Noureen
Foreldre-representanter: Inger Marie Nyland, Lars Wallumrød, Tine Fritsø

Dugnadsgruppa:

Jørgen Rønningen, Bjørn-Arne Eriksen, Maren Enger, Tommy Alvestad, Siri Larson, Stian Nikolaisen og Nina Cecilie Boman