Miljøfyrtårn

Barnehagen er en miljøfyrtårnsbedrift og vi ble sertifisert i 2012. 

Dette innebærer at vi jobber systematisk med miljøtiltak i barnehagen. Vi leverer årlige rapporter og ble resertifisert i 2019.

I praksis er det å være en miljøfyrtårnsbedrift for oss:

  • sortere søppel for å få ned mengden restavfall. Dette er barna aktivt med på.
  • spare strøm, så av lys i rom vi ikke er i og holde varmen nede og heller ta på en ekstra genser.
  • kaste minst mulig mat
  • kjøpe økologiske produkter, når det er mulig
  • bruke naturen og nærmiljøet
  • gjennomføre samlinger med barna hvor miljø er i fokus
  • ha samlinger med barna/kontinuerlig holdningsskapende arbeid når det gjelder miljø

Vi håper barna inspirerer dere foreldre til å fortsette miljøarbeidet hjemme.

Det er barna som skal arve jorda vår!