Skoleforberedende gruppe

Barna deltar i 5-årsgruppe siste året før skolestart. Gruppen ledes av en pedagog. Barna får møte ulike aktiviteter som er med på å gjøre overgangen til skolen lettere båe kunnsakpsmessig og sosialt.

Aktiviteter vi gjør i løpet av året:

  • Lek og sosialt samspill
  • Skoleforberedende aktiviteter som: Begrepslæring, fargelegging og noe bokstavgjenkjenning, lydering, rim og regler. Lek med begreper, tall og mengder.
  • Turer: Teatertur, turer i nærmiljøet, fysisk utfordrende turer, skiturer og aketurer bl.a
  • Turdag 1 dag i uken hvor vi spiser ute
  • Avslutningstur til Eiksetra med overnatting ute i Lavvo
  • Vi lager vår egen CD
  • Prosjekt Brannvern, gjennomgående hele året hvor barna får kunnskap om brannvern. Besøk på brannstasjonen hører også med.