Samvirkeforetaks- og driftsvedtekter

Klikk på linkene for å få frem dokumentene:

Vedtekter for drift

Vedtekter for samvirkeforetaket