Furustua

BARNET PÅ FURUSTUA—Fire og fem-åringen

Jeg er aktiv og energisk, derfor rører jeg mye på meg. Det er ikke sikkert jeg klarer å konsentrere meg så lenge av gangen, men jeg er nysgjerrig og stiller mange spørsmål.

Når du er oppmerksom og ser meg er jeg mer åpen for å lære nye ting. Og når jeg blir sett for den jeg er, og ikke bare hva jeg gjør bygger jeg opp selvfølelsen min. Det er viktig for at jeg videre skal være god med meg selv og andre.

Jeg liker å leke og jeg danner vennskap. Vennene mine er viktige for meg. Fantasi og rollelek der vi «later som» er veldig gøy, og jeg kan leke over lengre tid. Om det oppstår konflikter liker jeg at voksne hjelper til å løse de, men la meg forklare og høre på hva jeg sier, sånn at jeg etterhvert kan lære meg å løse konfliktene selv. Rettferdighet er viktig for meg, men jeg kan også etter hvert forstå at rettferdighet ikke er likhet, bare forklar meg det.

Jeg er ganske selvstendig med ting som kreves av meg i hverdagen, jeg kan gå på do og vaske hender selv, jeg kan smøre mat og jeg kan kle på meg selv. Etterhvert kan jeg klare enda mer og jeg kan få interesse for bokstaver og tall.