Verdier

Våre verdier er: kvalitet, inkludering og humor.

Personalet har utarbeidet verdiene våre sammen og de danner grunnlaget for vårt arbeid i Gunnersbråtan. Verdiene henger tett sammen med visjonen vår og dere vil møte dem i alt vi gjør i barnehagen. Dette bygger på det barnehageloven og Rammeplan for barnehagen sier om verdier og verdigrunnlag.

 

I Gunnersbråtan ønsker vi å jobbe for god kvalitet i alt vi gjør.

Eksempler på hvordan vi jobber med verdien kvalitet:

 • Vi jobber for at alle barn skal bli trygge og trives
 • Vi ivaretar barnas grunnleggende behovVi støtter og hjelper barna i lek
 • Vi jobber systematisk med dokumentasjon, evaluering og planleggingsarbeidVi tilfredsstiller kravet til pedagognorm og personalnorm

 

I Gunnersbråtan ønsker vi å ha fokus på inkludering.

Vi vil at alle skal føle seg betydningsfulle og som en viktig del av fellesskapet. Eksempler på hvordan vi jobber med verdien inkludering:

 • Alle barna skal ha en tilhørighet til en gruppe med barn og voksne
 • Alle øver på ulike ferdigheter innen sosial kompetanse
 • Vi legger til rette for felles opplevelser
 • Vi snakker med hverandre

 

I Gunnersbråtan ønsker vi at alle skal oppleve dager fulle av humor med glede og latter.

Eksempler på hvordan vi jobber med verdien humor:

 • Alle blir møtt med godt humør
 • Vi tøyser og tuller sammen
 • Vi gjør aktiviteter lystbetont
 • Vi ler ikke av hverandre, men med hverandre
 • Vi bruker bøker og historier
 • De voksne er gode forbilder