Satsningsområdene

Friluftsliv, sosial kompetanse og hverdagsaktiviteter

FRILUFTSLIV

Naturen er en viktig arena for barns læring og utvikling. Barnehagen har nær beliggenhet til skog og mark. Avdelingene går på turer 1-3 ganger i uken, da bruker vi gapahuken vår samt nærområdet som har mulighet for å besøke dyr, utforske livet i skogen og ved bekken. Vi bruker også det flotte uteområdet barnehagen har til ulike friluftsaktiviteter.

Vi tilbyr skiskole da barna er fire år, i regi av Den Norske Skiforening. I tillegg bruker vi mulighetene vi har i og ved barnehagen til å øve på ski, samt aking og skøyter. 

Vi ønsker å bevisstgjøre både voksne og barn på innholdet i temaene om bærekraftig utvikling.

Vi ønsker: 

 • at barna skal bli glad i å ferdes ute i naturen.
 • at alle skal få erfaring med, og føle mestring og glede i ulendt terreng. 
 • å gi barna erfaringer med å spise ute i naturen. 
 • å bidra til å gi barna kunnskap om naturvern og gi barna gode holdninger til å ivareta miljøet
 • at barna skal få kunnskap om planter, dyr og innsekter og vise respekt for livet i naturen

SOSIAL KOMPETANSE

Sosial kompetanse handler om å mestre samspill og lek og kunne omgås andre. Barns medvirkning handler om barns deltagelse i barnehagens innhold.

Vi vil at barn skal:

 • Utvikle et godt selvbilde
 • Utvikle seg sosialt, intellektuelt, språklig og følelsesmessig gjennom leken
 • Kunne ta hensyn, vise omsorg og utvikle empati
 • Delta aktivt i konfliktløsning og samarbeid
 • Oppleve anerkjennende relasjoner og vennskap

 

HVERDAGSAKTIVITETER

Hverdagsaktivitetene dekker alle daglige rutiner. Rutiner og forutsigbarhet skaper trygghet og er viktig for at læring skal finne sted.

Vi vektlegger at:

 • Barn skal lære seg å beherske høflige omgangsformer og mestre det å være en del av et fellesskap
 • Barn skal delta aktivt og øve på selvstendighet i alle hverdagsrutinene
 • Barn skal oppleve mestring og gleden av å lykkes
 • Barn oppmuntres til å se egne behov for renslighet og velvære